Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele w biznesie?

  • 12 kwietnia 2019 /
cele target goal
Cele w biznesie

Efektywne wyznaczanie celów w biznesie jest istotnym elementem strategicznym każdej organizacji, której zależy na ciągłym rozwoju i osiąganiu coraz lepszych wyników w swojej branży. Jednak nie podchodźmy do tego procesu zbyt pochopnie. Warto odpowiednio się do niego przygotować. Wytyczając zatem cele w biznesie, należy pamiętać o kilku aspektach, które zwiększą ich skuteczność.

1. Wykonaj analizę SWOT

Za pomocą określenia mocnych (strengths) i słabych (weakness) stron przedsiębiorstwa, a także identyfikacji możliwości (opportunities) oraz zagrożeń (threats) rozpoznasz wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć firma, a także odkryjesz pozytywne perspektywy na przyszłość.

2. Przeprowadź badanie rynku

Zdobądź informacje na temat nowych trendów, potrzeb klientów, cen, czy też działań konkurencji. Pozwoli Ci to zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędów, które mogą obciążyć Cię zarówno finansowo, jak i czasowo.

3. Wyznacz cele za pomocą metody SMART

S (ang. specific): konkretny – sprecyzuj dokładnie, co chcesz osiągnąć. Bądź skrupulatny, podaj dokładne liczby.

 

M (ang. measurable): mierzalny, czyli łatwy do monitorowania postępów. Powinieneś wiedzieć, po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel.

 

A (ang. achievable): osiągalny – cel powinien być w granicach możliwości zespołu, dostosowany do zasobów, którymi dysponuje firma, bądź, które jest w stanie zdobyć.

 

R (ang. relevant): zgodny z wartościami oraz misją firmy.

 

T (ang. time-oriented): określony w czasie – podaj termin realizacji swoich celów.

4. Ustal plan działania

Zastanów się, co dokładnie należy zrobić i kiedy, aby osiągnąć dany cel.

5. Określ przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do realizacji celu

Zastanów się wraz z zespołem nad ewentualnymi utrudnieniami, które mogą się pojawić w trakcie całego procesu i opracujcie strategię działania na wypadek, gdyby się one pojawiły.

6. Wyznacz osoby odpowiedzialne za poszczególne działania

Każdy powinien dokładnie wiedzieć, czym ma się zajmować po to, aby uniknąć potem niedomówień.

7. Monitoruj postępy

Regularnie sprawdzaj, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy każdy wywiązuje się ze swoich obowiązków. Może się również okazać, że projekt będzie wymagał pewnych modyfikacji, w związku z tym bycie „na bieżąco” gwarantuje odpowiednią reakcję we właściwym czasie.

8. Zadbaj o odpowiedni poziom motywacji w zespole

Staraj się inspirować swoją załogę, samemu pokazując zaangażowanie i oferując im wsparcie. Udzielaj też konstruktywnego feedbacku i stwórz im możliwość bycia autonomicznym.

Po zrealizowaniu wyznaczonego celu nie zapomnij o wspólnym świętowaniu sukcesu ze swoją załogą. Doceń ich wkład i wysiłek – to spowoduje, że z zaangażowaniem i pozytywną energią będą podchodzić do kolejnych projektów.

Zarowka pomysl

Dobra praktyka

Ustal priorytety, wpisz do kalendarza i cyklicznie sprawdzaj i dokumentuj postęp każdego z zadań.

Artykuł dzięki uprzejmości agencji I.D.Media / Autor: Sylwia Żuber